Zenei foglalkozás

 Home / Zenei foglalkozás

Zenei foglalkozás óvodások és szüleik számára

 

Zeneóvoda (3-7 éves gyerekeknek)

 

Vezetők: Gulyásné Felkai Ágnes, dr. Sperkáné Krotos Hajnalka, Kondorné Peidl Borbála

 

A foglalkozások célja a szülői kompetenciafejlesztés. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők megismerkedjenek a korosztálynak megfelelő dal és mondókaanyaggal,  fontosnak tartsák a hallás, a ritmusérzék kialakítását. Tájékozódjanak arról, hogy a finom- és nagymozgás is fejleszthető zenei eszközökkel, a figyelem, koncentráció pedig zenehallgatással. A zene képes megnyugtatni, figyelmet felkelteni és fenntartani, mozgásra serkenteni azokat a gyerekeket, akiknek erre szükségük van. A kisgyermekek megismerik a csoportos együttműködés örömét közös énekléssel, zenéléssel, ezt követően biztos alappal kezdhetnek a gyerekek a kottaolvasás tanulásához és az egyéni zenetanuláshoz – kisiskolás korban.

 

A zene kedvező hatása:

 

A zene élmény, örömforrás;

Egyszerre hat mindkét agyféltekére, összehangolja azok működését;

Fejleszti a gondolkodást, esztétikai érzéket;

Formálja az érzelmeket, a zene kommunikáció: önkifejezés;

Toleranciára, türelemre, tiszteletre nevel;

Rugalmasabbá teszi a gondolkodást;

Többirányú figyelmet alakít ki;

Érzékenyebbé, empatikusabbá tesz;

Tökéletesíti a mozgást, egyensúlyérzéket, észlelést, szociális érést;

Fejleszti az asszociációs képességet;

Emlékezetfejlesztő;

A ritmus javítja a figyelmet, a koncentrációt, a beidegző képességet;

A hallást fejleszti;

A dallam a formaérzékelést, helyes arányokat segít kialakítani, az érzelmi világot formálja;

Az ének, a mozgás állóképesség javító;

Az egész személyiségre hatással van.

Foglalkozásainkat közös téma köré szervezzük (matróz, vándor, pillangó, közlekedési eszközök, jellemző évszakok, ünnepek), élményszerűvé, újszerűvé tesszük eszközök felhasználásával (hangszerek, közlekedés irányító tábla, karton dobozból készült hajó, vonat).

 

Várunk minden érdeklődőt szeretettel!