Home

  Home
A koraszülés helyzete az Észak-alföldi régióban

A koraszülés helyzete az Észak-alföldi régióban

Az Észak-alföldi régiót megvizsgálva láthatjuk, hogy az élve születések 15-16%-a történt eb-ben a három megyében 2011-2013 között és a kis súlyú koraszülöttek élve születettekre vetített aránya lényegesen magasabb, mint az országos átlag, mindhárom évben (3. táblázat). A debreceni és nyíregyházi Koraszülött Intenzív Centrumok a betegforgalmi adatok alapján az ország legnagyobb központjai közé tartoznak.

3.Táblázat NIC-ben ápoltak száma összevetve a KSH élve születési adataival (az anya lakóhelye szerint) az Észak-alföldi régióban, 2011-2013

 

 

* Forrás: KSH Demográfia évkönyv


A régió III-as progresszivitási szintű koraszülött intenzív osztályain a 2011-2013 közötti időszakban évente 661-642-821 kis súlyú újszülött és ezen belül 255-217-312 igen kis súlyú új-szülött részesült kezelésben (4. táblázat). Ezen gyermekek jelentős része korai fejlesztésre szorul és egy részük a későbbiekben speciális nevelési igényű lesz. Ha csak az igen kis súlyú koraszülöttek (1500 gramm alatti születési súly) átlagos éves 250 körüli számával kalkulálunk, akkor egy évre vetítve kb. 1500-ra tehető az észak-alföldi régióban azon 0-6 éves gyermek száma, akik valamilyen szintű korai fejlesztést igényelnének. Természetesen ez a szám növekszik, ha figyelembe vesszük, hogy az 1500-2500 g születési súlyú gyermekek és a megszületést követően súlyos állapotba került érett újszülöttek egy része is hosszú távú ellátásra, fejlesztésre szorul, így a teljes létszámuk elérheti a 4000-4500 főt.
4. táblázat Kis súlyú újszülöttek (<2500 gramm) és igen kis súlyú koraszülöttek (<1500 gramm) száma és aránya intézményenként az észak-alföldi régióban, 2011-2013

 

Minden koraszülött esetében, a terhességi idővel fordított arányban számolnunk kell valamilyen fokú testi és/vagy értelmi fejlődésbeli elmaradással, speciális nevelési igénnyel még akkor is, ha a kórházból történő hazaadásukat megelőzően nem igazolódik valamely jól definiált koraszülött utóbetegség/szövődmény. Kiemelt figyelmet érdemelnek azonban azok a koraszülöttek akik már a kórházból történő hazaadás előtt súlyos agyvérzést (IVH) szenvedtek, bronchopulmonalis dysplasia (BPD), vízfejűség (hydrocephalus) vagy súlyos látásromlás-sal/vaksággal fenyegető retinopathia (ROP) alakult ki. Ezen szövődmények hazai incidenciáját figyelembe véve az észak-alföldi régióban az 1500 gramm születési súly alatti, túlélő gyermekek között évente az új esetek száma a következő képpen alakul: 47 BPD, 17 ROP, 7 hydro-cephalus, 11 IVH.