Home

  Home
A koraszülött ellátás színvonala – nemzetközi kitekintés

A koraszülött ellátás színvonala – nemzetközi kitekintés

A régióban és országosan is egyik vezető központnak tekinthető Debreceni Egyetem Neonatológiai Tanszéke egyetlen hazai központként – és a mindössze két kelet-európai központ egyikeként- 2012-ben csatlakozott a Vermont-Oxford Network-höz (VON), amely világszerte több mint 1000 NIC adatait dolgozza fel. Ez az együttműködés jó lehetőséget biztosít a saját eredmények összevetésére, az ellátás minőségének fejlesztésére, a tovább lépési lehetőségek meghatározására. Az adatbázis 2015 évben 28617 koraszülött adatait tartalmazza, akik születési súlya 500 és 1500 gramm között van (5. táblázat).

5. táblázat A Debreceni Egyetem Neonatológiai Tanszékén (a táblázatban Center1056 néven) kezelt gyermekek főbb mortalitási és morbiditási adatai a Vermont-Oxford Centrumok eredményei tükrében.

A Debreceni Egyetem Neonatológiai Tanszékén az igen kis súlyú koraszülöttek mortalitása fele a VON centrumok átlagának. A főbb morbiditások közül a BPD előfordulás is lényegesen alacsonyabb (13,1% vs 24.9%), a ROP incidencia hasonló (7,9% vs. 5,7%). Az agyvérzések is kissé ritkábban fordulnak elő (16,9% vs. 23,6%), viszont a súlyos agyvérzések aránya magas (18,8% vs. 7,9%), amelynek magyarázata az, hogy Debrecen ebben a betegcsoportban országos központ az idegsebészeti beavatkozások tekintetében. Összességében mind a morbiditá-si, mind a mortalitási adatok a legjobbak közé tartoznak a VON centrumok között, ezért nem valószínű, hogy a következő években a tartós gondozást, korai fejlesztést igénylő koraszülöt-tek száma lényegesen csökkenni fog.